E-R-A

Mgr. Erika Farkašová
Sotinská 1474/13
SENICA

0907 02 89 87
bezkyna@gmail.com

Vplyv SM-systému na funkciu vnútorných orgánov

 

HRUDNÍK :   

   -  zvýšenie pohyblivosti hrudnej chrbtice a rebier
   - zvýšenie rozsahu pohyblivosti hrudníka pri dýchaní
   - zlepšenie ventilácie pľúc

Uplatneniesúčasť liečby pľúcnych ochorení

    - zväčšením objemu hrudníka vzniká negatívny tlak, ktorý zlepšuje žilový návrat
    - voľná pohyblivosť hrudníka prospieva funkcii srdca
    - SM-systém je tiež veľmi dobrý kardiovaskulárny tréning

Uplatnenie súčasť liečby kardiovaskulárnych ochorení 

ABDOMINÁLNA OBLASŤ :

    - striedanie napätia a relaxácie brušných svalov vedie k výraznej zmene  
      tlaku v brušnej dutine a dochádza k intenzívnej masáži orgánov GIT

Uplatneniesúčasť liečby ochorení GIT ( zažívacích ťažkostí )

 

PODBRUŠKO A PANVA :

    - intenzívna mobilizácia SI ( krížovobedrových ) kĺbov a L ( bedrovej ) chrbtice

    - dosiahnutie optimálnej statiky panvy
    - vznik premenlivého tlaku v brušnej dutine
    - intenzívna masáž orgánov urogenitálneho traktu ( UGT )
    - zlepšenie prekrvenia UGT – vplyv na výživu a imunitu
    - uvoľnenie canalis pudendalis – cievneho zásobenia a inervácia  
      panvového dna a pohlavných orgánov
    - intenzívne posilnenie svalov panvového dna

HLAVA :

    - statika hlavy – vybalancovanie postavenia hlavy nad hrudníkom
    - relaxácia zvýšeného svalového napätia svalov šije TP ( trigger point )
    - eliminácia zdroja bolestí hlavy
    - optimalizácia priebehu a. vertebralis, a. carotis, vena jugularis
    - zlepšenie prekrvenia hlavy
    - vplyv na vegetatívny nervový systém – priamy anatomický vzťah k šijovým
      svalom

IMUNITNÝ SYSTÉM :

    - primeraná svalová námaha zvyšuje telesnú teplotu
    - zlepšenie cirkulácie krvi – zlepšenie miestneho prekrvenia ( nosohltan,
       urogenitálny trakt a pod. )

Uplatnenie – nešpecifická stimulácia imunitného systému

CENTRÁLNA NERVOVÁ SÚSTAVA:

     - endorfínový efekt
     - tlmenie bolesti, zlepšenie nálady